Przyjęcie do placówek


 1. Złożenie wniosku 
  (.pdf lub .doc)
 1. Rozmowa
  z dyrektorem placówki

 2. Spotkanie
  z rodziną

 3. Rozmowa
  z dyrektorem ekonomicznym

 4. Podpisanie dokumentów
Rodzina, która chce zapisać dziecko do naszej placówki, składa wniosek i zostaje umówiona na rozmowę wstępną. Uczestniczą w niej  oboje rodzice oraz przedstawiciel Rady Zarządzającej szkoły (przedszkola). Właściwie – w świetle założeń modelu edukacyjnego, o którym mowa była wcześniej – lepiej byłoby mówić o zapisaniu do projektu rodziny.
Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, następuje spotkanie z dyrektorem do spraw ekonomicznych. Ta rozmowa dotyczy podjęcia przez daną rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki. Wymiar tego zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od możliwości rodziny.

Krok po kroku

Etap I – Złożenie wniosku
Podstawą do rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się do przyjęcie do placówek większej ilości dzieci, należy przesłać odpowiednią ilość wniosków.

Etap II – Rozmowa z dyrektorem placówki
Po otrzymaniu wniosku/wniosków, dyrektor placówki umawia z Rodziną termin spotkania wstępnego.
W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice oraz przedstawiciel placówki/placówek.

Etap III - Spotkanie z rodziną
Po spotkaniu z dyrektorem placówki rodzina spotkyka się z jedną z rodzin, której dzieci są już w projekcie. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji od rodziców, których dzieci już uczą się w placówkach STERNIKA.

Etap IV – Rozmowa z dyrektorem ekonomicznym
Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, rodzina jest umawiana na spotkanie z dyrektorem do spraw ekonomicznych. Spotkanie dotyczy podjęcia przez daną rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki (placówek), do której będzie uczęszczało ich dziecko (dzieci). Wymiar zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od finansowych możliwości rodziny.

Etap V – Podpisanie dokumentów
Proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki,  kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami).


Jak rozpocząć etap I? 
Należy wypełnić i przesłać (np.e-mailem) wniosek, który znajduje się poniżej, wskazując dziecko i placówkę, do której ma uczęszczać. Jeżeli wniosek dotyczy dwojga i więcej dzieci i będą one uczęszczać do wielu placówek, wnioski należy wypełnić dla każdego dziecka i wysłać na jeden z poniższych adresów e-mail.

Przedszkole "Źródło"
Szkoła "Źródło"
Szkoła "Wierchy"

ul. Zygmuntowska 12a
Kraków Azory
tel: 48 12 265 01 81

e-mail:
przedszkole.zrodlo[at]krakow.sternik.edu.pl;
szkola.zrodlo[at]krakow.sternik.edu.pl;
szkola.wierchy[at]krakow.sternik.edu.pl