Kadra


Weronika Herman - dyrektor przedszkola "Źródło"

NAUCZYCIELE 

Każdy nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą, ponieważ funkcje te powinny być zawsze ze sobą harmonijnie łączone. Merytoryczna pomoc uczniom jest zadaniem wszystkich nauczycieli. Jednakże, nauczyciele-tutorzy (indywidualni opiekunowie dziecka) są w sposób szczególny odpowiedzialni za współpracę z rodzicami w procesie wychowania ich dziecka.