Kadra

Idea szkoły polega na bliskiej współpracy nauczycieli z rodzinami uczniów. Każda rodzina posiada swojego opiekuna, którego celem jest wsparcie rodziców, pierws zych i najważniejszych wychowawców, w procesie wychowania. Podczas cyklicznych, indywidualnych spotkań z każdą rodziną , opiekun dzieli się spostrzeżeniami na temat rozwoju dziecka, odkrytych talentów bądź obszarów mogących wymagać szczególnej uwagi

Nauczyciele starają się być dla uczniów wzorem. Programy dydaktyczne realizowane są w atmosferze radosnej pracy nad sobą, nastawionej na to, aby lepiej służyć innym.