Program

Szko
Misja
Szkoły „Sternika” powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem.
Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności  i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Takie podejście do wychowania, wynikało  z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych.
Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

Przedszkole
Wykłady dla rodziców
  • Kształtowanie charakteru przez codzienność
  • Dialog małżeński a wychowanie dzieci
  • Miłość i wymaganie. Dlaczego warto być konsekwentnym?

   Najbliższy wykład:

   9 marca (sobota), godz. 10.00

  "Dialog małżeński a  wychowanie dzieci" 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu.  e-mail: konferencja.krakow@sternik.edu.pl                tel: 12 265 01 81

Nasz adres:
ul. Zygmuntowska 12a, Kraków - Azory

Zapewniamy opiekę do dzieci, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Aktualności
Szkoła Źródło

Szkoły STERNIKa    
  • wychowanie całościowe (personalizacja edukacji), w którym kluczową rolę odgrywa tutor/doradca rodziny i ucznia;
  • edukacja zróżnicowana , w której ten sam program realizuje się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w szacunku dla ich równości i     różnic między nimi;
  • wychowanie i nauczanie zgodne z antropologią chrześcijańską i nauką Kościoła katolickiego, które nakierowane jest na wychowanie młodego człowieka zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym ludziom;
Comments