Szkoła Wierchy
Początki
Szkoły „Sternika” powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę
z wychowaniem. 

Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności 
i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu jak i w społeczeństwie.

Takie podejście do wychowania, wynikało 
z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych. 

Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

Przedszkole Źródło
Cykl wykładów dla rodziców
  • Miłość i wymaganie. Dlaczego warto być konsekwentnym?
  • Miłość małżeńska. Jak o nią dbać, jak ją rozwijać i jak w niej wzrastać?
  • Kształtowanie charakteru przez codzienność
  • Czas ciągle goni nas, czyli jak zdążyć ze wszystkim w rodzinie?


Nasz adres: 

ul. Zygmuntowska 12a, Kraków - Azory


Szkoła Źródło
Szkoły STERNIKa    
  • najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny;

  • wychowanie i nauczanie zgodne z antropologią chrześcijańską, które nakierowane jest na wychowanie młodego człowieka zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym ludziom;

  • wychowanie całościowe (personalizacja edukacji), w którym kluczową rolę odgrywa tutor/doradca rodziny i ucznia;

  • non-profit
Przekaż darowiznę: 50zł lub 150zł lub 300zł