Edukacja spersonalizowana

Placówki "STERNIKA" to najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny.

  • Wychowanie i nauczanie zgodne z antropologią chrześcijańską, które nakierowane jest na wychowanie młodego człowieka zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym ludziom.

  • Wychowanie całościowe (personalizacja edukacji), w którym kluczową rolę odgrywa tutor/doradca rodziny i ucznia.

  • Non-profit

Szkoły „STERNIKA” powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem.

Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu jak i w społeczeństwie.

Takie podejście do wychowania, wynikało z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych. Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

STERNIK w liczbach

Liczba dzieci w placówkach: +500

Liczba rodzin zaangażowanych w STERNIKa: +235

Liczba pracowników dydaktycznych: +60

Roczna kwota Funduszu Edukacyjnego wspierającego rodziny: 1,4 mln zł

Liczba dzieci wspieranych przez Fundusz Edukacyjny: +300, co stanowi 60% wszystkich dzieci, pochodzących z około 40% rodzin

Udział wydatków statutowych w wydatkach całkowitych: 95%

220221 - polityka prywatności Fundacja_Sternik_Krakow.pdf

Prosimy zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności (polityka prywatności)