Zapisy

Rodzina, która chce zapisać dziecko do naszej placówki, składa wniosek i zostaje umówiona na rozmowę wstępną. Uczestniczą w niej  oboje rodzice oraz przedstawiciel Rady Zarządzającej szkoły (przedszkola). Właściwie – w świetle założeń modelu edukacyjnego, o którym mowa była wcześniej – lepiej byłoby mówić o zapisaniu do projektu rodziny.

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, następuje spotkanie z dyrektorem do spraw ekonomicznych. Ta rozmowa dotyczy podjęcia przez daną rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki. Wymiar tego zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od możliwości rodziny.

Jak rozpocząć? 

Należy wypełnić i przesłać (np.e-mailem) wniosek, który znajduje się poniżej, wskazując dziecko i placówkę, do której ma uczęszczać. Jeżeli wniosek dotyczy dwojga i więcej dzieci i będą one uczęszczać do wielu placówek, wnioski należy wypełnić dla każdego dziecka i wysłać na poniższy adres e-mail: rekrutacja[at]krakow.sternik.edu.pl

Klikając na sekcję "Przyjęcie do STERNIKa krok po kroku" można zapoznać się ze szczegółami.

Przyjęcie DO STERNIKa krok po kroku

Etap I – Złożenie wniosku

Podstawą do rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią ilość wniosków. 

Etap II – Rozmowa z dyrektorem placówki

Po otrzymaniu wniosku/wniosków, Dyrektor ds. Rekrutacji umawia z Rodziną termin spotkania wstępnego. W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice oraz przedstawiciel placówki/placówek.

Etap III - Spotkanie z rodziną

Po spotkaniu z dyrektorem rodzina spotyka się z jedną z rodzin, której dzieci są już w projekcie. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji od rodziców, których dzieci już uczą się w placówkach STERNIKA.

Etap IV – Rozmowa z dyrektorem ekonomicznym

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, rodzina jest umawiana na spotkanie z dyrektorem do spraw ekonomicznych. Spotkanie dotyczy podjęcia przez daną rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki (placówek), do której będzie uczęszczało ich dziecko (dzieci). Wymiar zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od finansowych możliwości rodziny.

Etap V – Podpisanie dokumentów

Proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki,  kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami).

wniosek o przyjęcie dziecka

230308 - wniosek o przyjecie FSK.pdf

Ogólne Warunki Umowy o Naukę

230304 - OWUoN FSK 2023.pdf
210924 - Nowy wniosek WIUF 2021+.xlsx

Wniosek wiuf

W celu wysłania wniosku należy:

Alternatywnie wniosek można wysłać zwykłym e-mail (tj. bez załączania formularza wniosku) na ww. adres, ale treść e-mail musi zawierać wszystkie informacje, oznaczone w WIUF szarymi polami wraz z informacją do jakiej placówki uczęszcza każde dziecko.

UWAGA: inne adresy e-mail mogą nie być monitorowane.