O nas

Podstawą kształcenia i wychowania w placówkach STERNIKa jest edukacja spersonalizowana

Takie podejście zakłada, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Edukacja spersonalizowana pomaga uczniom osiągnąć pełny rozwój ich możliwości i zdolności oraz dojrzałość i wiedzę konieczną do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji. Rozwój ucznia obejmuje zarówno przyswajanie wiedzy, jak i doskonalenie umiejętności i kształtowanie cnót, czyli dobrych cech charakteru. 

Taka edukacja przygotowuje ucznia do życia zgodnego z własną godnością, odnajdowania radości z dobrze wykonywanej pracy, przyjaźni z innymi oraz do solidarnego i skutecznego działania na rzecz rozwoju społeczności. 

Co nas wyróżnia

Szkoły „Sternika” powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości,  wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na  osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu jak i w społeczeństwie. Takie podejście do wychowania wynikało z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych.

Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym. 

Chcąc, aby te same wartości były przekazywane dzieciom w szkole, postanowili więc założyć placówki edukacyjne obejmujące cały okres dorastania młodych ludzi – od przedszkola do matury. Do grupy założycieli przyłączyli się z czasem inni rodzice. 

Sternik Krakow

Grupa rodziców inicjujących powstanie szkół nawiązała kontakt z Institució Familiar d’Educació (IFE) z Barcelony (Katalonia, Hiszpania), prosząc o nadzór merytoryczny i przekazanie doświadczeń.

IFE zostało założone w 1969 r. i prowadzi obecnie 13 placówek edukacyjnych dla ośmiu  tysięcy uczniów z pięciu tysięcy rodzin. Szkoły IFE należą do kilkuset tego typu placówek na całym świecie.

Warto dodać, że szkoły takie powstały dzięki inspiracji świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Św. Josemaría nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem dzieci, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Wiele osób – niektóre z Opus Dei, inne niezwiązane z Prałaturą – potrafiło odpowiedzieć na tę inspirację, tworząc placówki edukacyjne.

Szkoły zakładane z inspiracji św. Josemaríi opierają się na zalecanym przez niego porządku: rodzice – nauczyciele – dzieci. Oznacza to, że odpowiedzialność za wychowanie ponoszą w pierwszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, w następnej kolejności kadra pedagogiczna i wreszcie – sami uczniowie.

Placówki w krakowie

Przedszkole "Źródło" 

Dyrektor: Magdalena Wrona

tel: 12 265 01 81

Szkoła Podstawowa "Źródło"

Dyrektor: Maria Kowalska

tel: 12 638 55 25

Szkoła Podstawowa "Wierchy" 

Dyrektor: Jarosław Kubizna 

tel: 12 623 76 24

Fundacja STERNIK - Kraków

ul. Zygmuntowska 12a

Kraków Azory

tel: 48 12 265 01 81 

placówki w polsce