Fundacja

Rada Fundacji

  • Beata Kuczek-Maruta - Przewodnicząca Rady
  • Piotr Podgórski
  • Piotr Szwedo

Zarząd Fundacji

  • Marek Janas - Prezes Zarządu
  • Stanisław Kowal
  • Andrzej Lowas
Sternik Kraków

sprawozdanie 2018

190227 - Fundacja Sternik - Kraków sprawozdanie finansowe.pdf
190227- Sprawozdanie FSK 2017-2018.pdf

sprawozdanie 2017

Sprawozdanie finansowe FSK 2016-2017.pdf

SPRAWOZDANIE 2016

Sprawozdanie finansowe FSK 2015-2016.pdf
Sprawozdanie z działalności FSK 2015-2016.pdf

SPRAWOZDANIE 2015

Sprawozdanie finansowe FSK 2013-2014.pdf
Sprawozdanie z działalności FSK 2014-2015.pdf

SPRAWOZDANIE 2014

Sprawozdanie finansowe FSK 2013-2014.pdf
Sprawozdanie z działalności FSK 2013-2014.pdf

SprawozdaniE 2013

Sprawozdanie finansowe FSK 2012-2013.pdf
Sprawozdanie z działalności FSK 2012-2013.pdf